Sekira browser anda tidak automatik redirect ke Page Baru CityCarPark yang berlogo baru CCP, Sila klik link ini https://app.citycarpark.my/main/ bagi melayari dan pendaftaran untuk membolehkan anda membuat pembayaran kompaun dan juga pembelian pass bulanan.